Buku Terjemah Matan Empat Kitab Aqidah

Buku Terjemah Matan Empat Kitab Aqidah

Beli Produk Ini

Rp 28.000

Product Description

Buku Terjemah Matan Empat Kitab Aqidah

Buku Terjemah Matan Empat Kitab Aqidah adalah  Al-Aqidah Ath-Thahawiyah, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Al-Uhul ats-Tsalatsah dan Kasyf asy-Syubuhat yang merupakan pokok dari tauhid dan aqidah islam dengan segala cabang, pembagian dan perinciannya. Buku ini dilengkapi dengan harakat sehingga memudahkan bagi Anda yang ingin menghafal matan-matan tersebut terutama bagi penuntut ilmu dan juga masyarakat umum.

Buku Terjemah Matan Empat Kitab Aqidah04

Penulis: Al-Iman Abu Ja'far Ath-Thahawi, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Al-Uhul ats-Tsalatsah, dan Kasyf asy-Syubuhat
Penerbit: Darul Haq