Buku Syarh Aqidah Wasithiyah

Buku Syarh Aqidah Wasithiyah

Beli Produk Ini

Rp 12.500

Product Description

Buku Syarh Aqidah Wasithiyah

Buku Syarh Aqidah Wasithiyah mengulas akidah berdasarkan dalil dari Alquran dan Sunnah yang shahihah. Dengan penjelasan yang praktis dan sistematis menjadikan syarah/penjelasan ini menjadi lebih mudah dikaji. Aqidah/tauhid merupakan perkara yang sangat penting bahkan paling penting dan yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, karena merupakan penentu terhadap kebagaiaan kehidupan manusia baik didunia dan di akherat.

Buku Syarh Aqidah Wasithiyah03

Tauhid merupakan pondasi atau pokok agama dan menjadi dasar bagi setiap amalan seorang hamba, setiap amalan seseorang itu hanya akan diterima apabila aqidah dan tauhidnya lurus.

Daftar isi:

  1. Definisi al-Firqah Annajiyah
  2. Mazhab Ahlussunnah mengenai sifat-sifat Allah
  3. Pengertian Tahrif dan Macam-macamnya
  4. Definisi Ta’thil
  5. Definisi Takyif
  6. Definisi Tamtsil
  7. Ilhad terdap asma’ dan sifat-sifat Allah
  8. dll

Penulis: Syaikh Said bin Ali bin Wahf Al-Qahthani
Penerbit: At-Tibyan