Buku Penaklukan Dalam Islam

Buku Penaklukan Dalam Islam

Beli Produk Ini

Rp 100.000

Product Description

Buku Penaklukan Dalam Islam

Buku Penaklukan Dalam Islam - Buku yang berisi sejarah tentang penaklukan berbagai wilayah sejak dari penaklukan kota Makkah (Fathu Makkah) hingga Eropa timur. Penjelasannya rinci fase demi fase dengan pilihan riwayat yang kuat oleh penulis dengan aspek akademis dan ilmiah yang cukup kuat dengan pemberian definisi, tujuan judul sbelum masuk bahasan utama, pengungkapan secara kronoligis analitis dan penutup sebagai kesimpulan.

Buku Penaklukan Dalam Islam03

Daftar Isi:

  1. Mukaddimah
  2. Pendahuluan
  3. Bab Satu: Masa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam
  4. Bab Dua: Masa Khulafaurrasyidin
  5. Bab Tiga: Dinasti Umawiyah
  6. Bab Empat: Dinasti Abbasiyah
  7. Bab Lima: Perang Salib
  8. Bab Enam: Serangan Mongol Ke Dunia Islam
  9. Bab Tujuh: Gerakan Penaklukan Pada Masa Dinasti Utsmaniyyah
  10. Atlas Perjuangan Islam

Penulis: Dr. Abdul Aziz Ibrahim Al-Umari
Penerbit: Darus Sunnah