Buku Meneladani Akhlak Generasi Terbaik

Buku Meneladani Akhlak Generasi Terbaik

Beli Produk Ini

Rp 26.000

Product Description

Buku Meneladani Akhlak Generasi Terbaik

Buku Meneladani Akhlak Generasi Terbaik - Buku yang mengupas tentang keluhuran akhlak generasi terbaik umat ini yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Para sahabat merupakan generasi terbaik umat ini dilihat dari semua sisi baik aqidah,ibadah, muamalah dan tentu saja akhlaknya. Tidak seperti sebagian manusia di zaman ini yang kebaikan dan kemuliannya tidak menyentuh semua sisi, ada yang ibadahnya kuat, akhlaknya penuh peona namun akidahnya penuh dengan syubhat dan khurafat.

Buku Meneladani Akhlak Generasi Terbaik03

Sebagian lagi ada yang begitu menggelora dalam mendakwahkan Islam namun tanpa disertai dengan kelembutan sehingga sering diidentikkan dengan sikap kasar dan keras. Seorang muslim dan ahlussunnah sejati adalah yang semua sisi kehidupannya menunjukkan kebenaran dan kebaikan, sebagaimana yang di contohkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya, semoga kita bisa meneladaninya.

Penulis: Abdul Aziz bin Nashir Al-Julayyil dan Baha Udin bin Fatih Uqail
Penerbit: Darul Haq