Buku Khutbah Pilihan

Buku Khutbah Pilihan

Beli Produk Ini

Rp 135.000

Product Description

Buku khutbah pilihan

Buku Khutbah Pilihan - Buku untuk materi Dakwah Seorang Dai, dimana buku ini menguraikan bagaimana khutbah atau ceamah agama yang baik, baik ditinjau dari materi yang disampaikan dan baik ditinjau dari cara penyampaiannya. Selain itu juga harus diperhatikan pemahaman tentang orang-orang yang menjadi objek dakwah, agar kebenaran yang bisa tersampaikan dengan baik. Di dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana cara Rasulullah menyampaikan dakwahnya yang mempunyai nilai dan kualitas yang bagus, yang bisa dijadikan contoh bagi seorang dai. Selain itu didalam buku ini juga menyajikan materi-materi khutbah pilihan yang sangat tepat untuk disampaikan kepada umat disertai dengan dalil-dalil baik dari alquran maupun hadits.
Buku Khutbah Pilihan04
 
Daftar Isi:
 • Kata Pengantar
 • Muqaddimah
 • Keutamaan Menasihati dan Mengingatkan Orang Lain
 • Keadaan Para Da’i
 • Indahnya Nasihat
 • Adab-adab Memberi Nasihat
 • Adab Berceramah dan Penceramah
 • Syarat Yang Harus Dipenuhi Oleh Seorang Khatib Dan Penceramah
 • Faktor Keberhasilan Seorang Khatib
 • Petunjuk Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam Dalam Berkhutbah
 • Kumpulan Khutbah I (25 Materi)
 • Kumpulan Khutbah II (28 Materi)

Penulis: Dr. Ahmad Farid
Penerbit: Darus Sunnah