Buku Khalifah Islam

Buku Khalifah Islam

Beli Produk Ini

Rp 110.000

Product Description

Buku Khalifah Islam

Buku Khalifah Islam - Buku yang menggabungkan kisah tentang empat khulafaurrosyidin dan satu khalifah  dalam perjalanan umat Islam yaitu Abu Bakar Ashshiddiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Abdul Aziz.
Buku Khalifah Islam04
Daftar Isi:
Buku Pertama: Dan Datanglah Abu Bakar
 • Sungguh Ketentuan Akan Sampai Pada Batas Waktunya
 • Jika Ia Mengatakan, Maka Ia Berkata Benar
 • Walaupun Serigala Menyergapku
 • Aku Bukanlah Orang Terbaik di Antara Kalian
 • “Pemerah Susu, Wahai Ibu”
Buku Kedua: Menjelang Umar
 • Sungguh Dia Akan Melapangkan Mereka dengan Kebaikan
 • Apa Yang Akan Engkau Katakan Pada Rabbmu Kelak
 • Apakah Karena Engkau Anak Amirul Mukminin
 • Tidak Ada Kebaikan Bagi Kita Jika Kita Tidak Mendengarnya
 • Aku Bukanlah Penipu, dan Tipuan Tidak Akan Menipuku
 • Berilah Kabar Gembira Kepada Sahabatmu Dengan Kelahiran Seorang Anak

 

Penulis : Abu Usamah
Penerbit : At-Tibyan