Panduan Praktis Zakat Perdagangan

Panduan Praktis Zakat Perdagangan

Beli Produk Ini

Rp 3.000

Product Description

Sungguh aneh bila pengusaha Muslim bingung, harta mana yang harus dizakati. Ada yang berlebihan sehingga mengeluarkan zakat harta yang seharusnya tidak dizakati, dan sebaliknya ada yang meremehkan sehingga sama sekali tidak menunaikan kewajiban zakat. Berikut panduan
praktis zakat perdagangan.