Buku Sifat Tidur Nabi (Pustaka Ibnu Umar)

Buku Sifat Tidur Nabi (Pustaka Ibnu Umar)

Beli Produk Ini

Rp 9.500

Product Description

Buku Sifat Tidur Nabi

Siroj Hardian, Lc., Pustaka Ibnu Umar

Tidur merupakan aktivitas manusia, ia adalah bagian dari kehidupan. Dijadikannya tidur sebagai istirahat bagi tubuh dan dengannya manusia mengembalikan tenaganya, ia tampak fresh sebagaimana semula (dari awal semangat). Apakah Anda tidak pernah melihat, mereka yang ‘kurang turu’ (kurang tidur) dengan beragam aktivitasnya?, seperti begadang di klub malam, begadang untuk shift malam, begadang untuk suatu pekerjaan tertentu. Maka bagi mereka yang kekurangan tidur tidak mendapati kehidupan yang nyaman. It’s true?

Inilah Islam yang tidak mengalpakan hak seseorang. Pernah suatu hari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ‘anhu mengingkari perbuatan saudaranya Abu Darda’ radhiyallahu ‘anhu. Suatu hari Salman berkunjung ke rumah Abu Darda’ dan ia menjumpai istrinya dalam keadaan yang mengharukan, setelah terjadi percakapan, ia radhiyallahu ‘anha pun menjawab, “Sungguh, saudaramu sudah tidak menginginkan kehidupan dunia.” Artinya apa? Bahwa beliau mengabarkan suaminya setiap hari, jika siang berpuasa dan jika malam menjelang, ia shalat semalam selepas Isya’. Bayangkan para pembaca … seusai Isya’, berdiri semalam suntuk untuk Tahajjud. Maka bagaimana dengan kita?!?

Namun, Salman mengingkari hal tersebut dan mengucapkan perkataan yang dikenang sepanjang masa, “ (Wahai Abu Darda’) sesungguhnya Rabbmu mempunyai hak atas dirimu, badanmu mempunyai hak atas dirimu dan keluargamu (istrimu) juga mempunyai hak atas dirimu. Maka, tunaikanlah hak mereka.”

Tahukah Anda bahwa perkataan beliau diamini oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Sungguh telah benar Salman.”

Maka dalam bab tidur ini, sudahkah Anda ittibaur Rasul? Seberapa penting kita mengaku cinta, apabila enggan untuk mengamalkan sunnahnya? Allah Ta’ala berfirman, (artinya) “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Surat Ali Imran: 31)

Di manakah posisi kita terhadap ayat tersebut? Tuluskah Anda dalam mengikuti Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam?

Buku saku ini merangkum adab-adab doa dan dzikir yang semestinya diamalkan oleh seorang muslim dalam kesehariannya. Inilah tuntunan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang mulia. Buku ini disarikan dari berbagai referensi seperti: Doa dan Wirid karya Ustadz Yazid, Tadzkiratul Qaum bi Aadaabin Naum karya Syaikh Abdullah bin Jarullah, Aadaab Islaamiyyah karya Abdul Hamid As-Suhaibani, dan sumber-sumber lainnya.

Judul Buku : Sifat Tidur Nabi
Penulis : Siroj Hardian Lc.
Penerbit : Pustaka Ibnu Umar
Format Buku : Softcover
Dimensi Buku : tebal buku 64 halaman, ukuran buku 9 x 14 cm, berat buku packing +/- 150 gram