Buku Shahih Adabul Mufrad (Media Hidayah)

Buku Shahih Adabul Mufrad (Media Hidayah)

Beli Produk Ini

Old Price: IDR 140.000,00
Rp 112.000
You save: IDR 28.000,00! (20.00%)

Product Description

Buku Shahih Adabul Mufrad

Buku Shahih Adabul Mufrad-Siapa yang tidak mengenal Imam Bukhari, karya tulisnya bayak memenuhi perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin. Di antaranya yang menjadi best seller di kalangan masyarakat adalah Adabul Mufrad (kitab yang berisikan panduan tata krama / etika). Sebuah kitab yang sayang untuk dilewatkan!

Buku Adabul Mufrad ini ditakhrij dan tashih oleh Syaikh al-Albani seorang ahlul hadits ternama dengan kitab populernya ‘Shifat Shalat Nabiyy’. Beliau berkata dalam mukaddimah-nya: “Untuk melengkapi kesempurnaan isi buku ini, saya menyebutkan sebuah kata pengantar yang menjelaskan tentang kedudukan kitab al-Bukhari ini yang ditulis oleh al-Allamah Abdurrahman al-Yamani rahimahullah sebagai guruku, dia berkata, “Para cendikiawan muslim yang mukhlisin telah menyatakan bahwa kebanyakan terjadinya kelemahan, kehinaan, kekerdilan, dan serangkaian kemunduran yang dialami oleh umat Islam adalah karena jauhnya mereka dari esensi ajaran Islam yang benar, dan saya melihat bahwa hal itu kembali kepada permasalahan-permasalahan berikut: (a) Mencampur-adukan masalah-masalah yang bukan dari agama dengan permasalahan yang merupakan bagian dari agama. (b) Lemahnya keyakinan terhadap masalah-masalah yang menjadi bagian dari agama. dan (c) Tidak melaksanakan hukum-hukum agama.

Saya melihat bahwa mengetahui adab Nabi yang benar (yang sudah diajarkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Penerj-) dalam bidang ibadah dan pergaulan (muamalah), baik ketika di rumah dan di perjalanan, bergaul dan sendirian, bergerak dan berdiam diri, terjaga dan tidur, makan dan minum, ketika berbicara dan diam, dan Iain-lain dari masalah-masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupannya, sambil betul-betul berusaha mengamalkannya sesuai dengan kemampuannya merupakan satu-satunya obat bagi penyakit-penyakit yang telah disebutkan di atas. Kebanyakan adab-adab Nabi tersebut mudah diterima oleh jiwa, apabila seseorang melaksanakan adab-adab Nabi yang mudah yang sesuai dengannya, serta meninggalkan apa yang bertolak belakang dengannya. Jika demikian, maka insya Allah dia dapat meningkatkan amalannya dalam menerapkan (Adab-adab Nabi). Setelah itu dalam beberapa lama dia akan menjadi tauladan dalam masalah agama bagi yang lain. Dengan merujuk kepada petunjuk mulia dan beretika dengan etika yang luhur tersebut -meski hanya sampai batas-batas tertentu- yang dapat menerangi hati, melapangkan dada, menenangkan jiwa, serta semua hal tersebut dapat menambah keimanan dan memperbaiki perbuatan. Jika orang-orang banyak menempuh jalan ini, maka penyakit-penyakit tersebut tidak lama lagi akan hilang, insya Allah. Kitab hadits yang sangat luas cakupannya terhadap adab-adab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah kitab Adabul Mufrad karya Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah. Popularitas Imam Bukhari bagaikan matahari diseperempat hari (antara pagi menjelang siang, ed-) dan karangan-karangannya sangat bagus dan dapat dipercaya. Kitab Adabul Mufrad adalah kitabnya yang paling baik setelah (al-Jami’ ash-Shahih) untuk dijadikan pedoman bagi yang ingin mengikuti Sunnah, karena Imam Bukhari telah mengumpulkan (hadits-hadits) lalu menyimpannya dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian. Akan tetapi umat Islam tidak memperhatikan keutamaan kitab ini. Naskah-naskahnya yang masih berupa manuskrip sangat langka sekali, padahal sudah diterbitkan berulang kali, tetapi hampir selalu tidak ada, karena dalam sanad dan matan naskah tersebut banyak kesalahan hanya dapat diketahui kecuali oleh mereka yang memiliki keilmuan yang tinggi.”

Buku cetak edisi hardcover, tebal buku 607 halaman, ukuran buku 17 x 24,5 cm, dan dengan berat 984 gram.
Penulis: Imam Bukhari
Penerbit: Media Hidayah