Buku Saku Fikih Praktis Madzhab Syafi’i (Penerbit Kuttab Publishing)

Buku Saku Fikih Praktis Madzhab Syafi’i (Penerbit Kuttab Publishing)

Beli Produk Ini

Old Price: IDR 30.000,00
Rp 24.000
You save: IDR 6.000,00! (20.00%)

Product Description

Buku Saku Fikih Praktis Madzhab Syafi’i (Matan Abu Syuja’)

Abu Syuja’ Al-Ashfahani, Penerbit Kuttab Publishing

Seberapa greget Anda mengenal kitab kuning di tanah Jawa? Inilah kitab kuning yang terkenal di kalangan santri pondok pesantren salafiyah di Indonesia, khususnya yang berintisab kepada mazhab Syafi’i. Sebuah kitab berjudul Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib atau Ghayah Al-Ikhtishar ini lebih ngetren dengan nama penyusunnya, hingga disebut MATAN ABU SYUJA’. Barangkali Anda sudah khatam berkali-kali.

Kitab Matan Abu Syuja’ tidak lantas sepi dari syarah (penjelasan). Banyak para ulama yang meluangkan waktunya untuk memberikan syarah kepadanya, baik dalam bentuk penjabaran yang luas maupun dalam bentuk sya’ir (nadzam). Mari kita kulik meski sejenak terkait kitab syarah Matan Abu Syuja’ ini: Pertama, Kifayatul Akhyar karya Abu Bakar bin Muhammad Al-Hishni Ad-Dimasqiy. Kedua, Syarah Mukhtashar Abi Syuja’ karya Ahmad Al-Akhsosiy. Ketiga, Fathul Qaribul Mujib karya Muhammad bin Al-Qasim Al-Ghazziy. Keempat, Al-Iqna karya Muhammad  Al-Manuufi. Kelima, An-Nihayah fi Syarah Al-Ghayah karya Waliyuddin Al-Bashir. Dan terakhir, Al-Iqna fi Halli Alfaadz Abi Syuja’ karya Muhammad Khatib As-Sarbini.

Mengapa beliau (penyusun) menulis kitab (buku)  ini? Beliau menyanggupi permintaan murid-muridnya agar menuliskan bab fikih secara ringkas yang mudah dipahami. Buku ini ditujukan bagi para pemula dan orang awam. Buku ini terdiri dari beberapa bab, di antaranya; Kitab Thaharah, Kitab Shalat, Kitab Zakat, Kitab Puasa, Kitab Haji, Kitab Jual Beli dan Mu’amalat, Kitab Nikah, Kitab Jinayat, Kitab Perburuan dan Penyembelihan. Dan masih banyak lagi. Buku ini disertai dengan teks Arabnya, sehingga memungkinkan Anda untuk membawanya saat kajian berlangsung.

Komentar Para Ulama

Disebutkan oleh pensyarah kontemporer yakni Syaikh Dr. Musthafa Dib Al-Bugha bahwasanya kitab Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib adalah salah satu kitab terbaik dalam fikih Mazhab Syafi’i; baik cara pengkajiannya maupun isi kontennya. Meski berukuran kecil, kitab ini mencakup seluruh bab fikih; ketentuan-ketentuan hukum, masalah-masalah yang terkait dengan ibadah, muamalah dan sebagainya. Selain itu, kitab ini disusun dengan bahasa yang mudah, susunan kata-katanya indah, rangkaian kalimatnya apik, dan pengkelompokan bahasa yang sistematis. Yang demikian, memudahkan tiap orang untuk memahami dan menghayati kontennya. Kitab ini sangat istimewa dengan diterimanya di khalayak ramai (di tengah-tengah manusia) --- tentunya dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, para ulama dan para pencari ilmu sejak dahulu hingga sekarang, selalu mengkaji kitab ini, memahaminya dan menghafalnya serta menjelaskan dan menguraikannya. (Dikutip secara makna dari Tadzhib fi Adillati Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib)

Judul Buku : Saku Fikih Praktis Madzhab Syafi’i (Matan Abu Syuja’)
Penulis : Abu Syuja’ Al-Ashfahani
Penerbit : Kuttab Publishing
Format Buku : Softcover
Dimensi Buku : Ukuran 14 x 10 cm, Berat 350 gram, Tebal 352 halaman