Buku Matan Al-Ajurrumiyah (Pustaka Arafah)

Buku Matan Al-Ajurrumiyah (Pustaka Arafah)

Beli Produk Ini

Old Price: IDR 10.000,00
Rp 8.000
You save: IDR 2.000,00! (20.00%)

Product Description

Buku Saku Matan Al-Ajurrumiyah

Ibnu Ajurrum, Pustaka Arafah

Kitab Al Jurumiyah adalah kitab yang sangat terkenal di bidang ilmu Nahwu. Jika seseorang telah menghafal kitab matan Al Jurumiyah, maka ia layak menyandang gelar yang bagus dengan sebab hafalannya. Buku saku yang ada di hadapan pembaca termasuk terjemahan kitab Al Jurumiyah. Kitab ini dikenal dengan sebutan Jurumiyah. Sebagaimana pertanyaan seseorang, "Antum sudah hafal matan Jurumiyah?" Jurumiyah adalah kitab karya Imam Muhammad bin Muhammad bin Dawud Ash-Shanhaji yang bekun-yah Abu Abdillah, dan dikenal dengan panggilan Ibnu Ajurrum rahimahullah. 

Di sini, Anda akan menemukan Jurumiyah bab kalam dan bahasan nahwu lainnya. Matan Al Jurumiyah ini menjadi sangat bernilai di sisi kaum muslimin dengan faidah yang dikandung di dalamnya, khususnya para santri di mahad-mahad salafiyah di nusantara ini. Kitab Matan Al Jurumiyah bukan sesuatu yang asing di telinga para pelajar, bahkan ia merupakan menu wajib pembuka sebelum ilmu-ilmu yang lainnya. Sebab, tanpa ilmu alat, seseorang ibarat maju bertempur dengan tangan kosong dalam menghadapi musuh. Kini, kami haturkan terjemah Matan Al Jurumiyah sebagai khasanah keilmuan Islam yang layak berada dalam perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin. 

Terjemah matan Al Jurumiyah hadir dengan membawakan sedikit biografi penyusun, di antaranya, "Mulanya beliau belajar ilmu Nahwu di kota Fez, kemudian beliau berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di Kairo, beliau menyempatkan belajar ilmu Nahwu kepad Imam Abu Hayyan, salah seorang pakar ilmu ini dari Andalusia yang tidak lain adalah pengarang kitab Al-Bahr Al-Muhith hingga mendapatkan ijazah. Beliau menyusun kitab Matan Al Ajurrumiyah pada tahun 719 H (1319 M), sekitar empat tahun sebelum wafatnya. Imam As-Suyuthi dalam kitabnya Bughyat Al-Wu'ah menerangkan bahwa Imam Al-Makudi dan Imam Ar-Ra'i mengakui kepakaran beliau dalam bidang Nahwu. Selain itu, beliau juga seorang yang shalih dan banyak barakah. Matan Al-Jurumiyah merupakan kitab standar dari pelajaran bahasa Arab. Judul lengkapnya Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyyah fi Mabadi' Ilm Al-Arabiyah. Sesuai namanya, kitab ini memang muqaddimah (pengantar) tentang ilmu Nahwu. Ilmunya sangat simpel dan mendasar."

Judul Buku : Matan Al-Ajurrumiyah
Penulis : Muhammad bin Muhammad bin Dawud (Ibnu Ajurrum)
Penerbit : Darul Haq
Format Buku : Softcover
Dimensi Buku : tebal buku 98 halaman, dimensi 9 cm x 12,5 cm, berat 150 gram