Buku Islam Jangan Nodai Tanah Arab

Buku Islam Jangan Nodai Tanah Arab

Beli Produk Ini

Rp 23.500

Product Description

Buku Islam Jangan Nodai Tanah Arab

Buku Islam Jangan Nodai Tanah Arab - Jazirah arab adalah tanah kemuliaan Islam, simbol pertama Islam, tulang punggung negeri Islam, basis kekuatan sepanjang masa dan selama perputaran waktu. Dari inilah cahaya kenabian menyebar menghapus kegelapan jahiliyah.

Rasulullah Shallallahualaihi wa Sallam bersabda: "Sungguh aku akan keluarkan kaum yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab, hingga tidak aku akan biarkan mendiaminya kecuali muslim (HR. Muslim dan Abu Ubaid di dalam kitab Al-Amwal). Simak penjelasan semuanya hanya di buku ini.

Penulis: Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid
Penerbit: Multazam