Buku 50 Prinsip Pokok Ajaran Al-quran

Buku 50 Prinsip Pokok Ajaran Al-quran

Beli Produk Ini

Rp 78.000

Product Description

Buku 50 Prinsip Pokok Ajaran Al-Quran

Buku 50 Prinsip Pokok Ajaran Al-Quran, Kandungan dan hikmah dari Alquran telah banyak dikupas oleh para ulama, walaupun demikian masih ada hal-hal baru yang dimunculkan oleh para ulama mengenai hikmah yang ada di dalam Alquran.

Buku 50 Prinsip Pokok Ajaran Al-quran03

Daftar Isi:

  1. Kaidah (Prinsip Pokok) Ke-1: “Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia” (Albaqarah:83)
  2. Kaidah (Prinsip Pokok) Ke-2: “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu”(Al-Baqarah:216)
  3. Kaidah (Prinsip Pokok) Ke-3: “Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu” (Al-Baqarah:237)
  4. Kaidah (Prinsip Pokok) Ke-4: “Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.” (Al-Qiyamah:14-15)
  5. Kaidah (Prinsip Pokok) Ke-5: “Dan sungguh telah merugi orang yang mengada-adakan kedustaan. (Thaha:61)
  6. Dan Seterusnya Hingga Kaidah (Prinsip Pokok) Ke-50

Penulis: Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil
Penerbit: Darul Haq